De eerste afspraak begint met een intake, die bestaat uit een gesprek en eventuele (sportspecifieke) functietesten en diverse metingen van het lichaam.

Met het functieonderzoek dat wordt uitgevoerd, wordt nagegaan of het bewegingsapparaat functioneert zoals het zou moeten functioneren.

Aan de hand van vragenlijsten (sociale anamnese) wordt een beeld verkregen dat bepalend is voor het verdere verloop van het behandelproces.

De resultaten van deze intake vormen de basis voor jouw persoonlijke behandeling. Vanuit het intake gesprek wordt ook duidelijk welke behandeling het beste bij jou past of juist niet (contra-indicaties).

Voor de extra tijd en handelingen, die besteed worden aan de intake reken ik géén extra kosten en zijn inbegrepen bij de eerste behandeling.